Voldvannet

Voldvannet er en småbarnsavdeling (0-3 år) hvor det i driftsåret 2015/ 16 går 11 barn.