Bjørnehula

Bjørnehula er en småbarnsavdeling (0-3år) hvor det i driftsåret 2015/16 går 12 barn.