Lillekvernberget

Lillekvernberget er nybygget vårt (2013). Her er det 3 avdelinger med 4 baser; to småbarnsavdelinger og friluftsgruppa Ørn som har to avdelinger til disposisjon.